การใช้งานเบื้องต้นสำหรับ IRC.in.th

วิธีการลงทะเบียนชื่อสนทนา ภายใน irc.in.th และการยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน

วิธีการใช้งานห้องสนทนา การเป็นเจ้าของห้องเบื้องต้น และการดูแลควบคุมห้อง

Exit mobile version