ดาวน์โหลดสคริปเพื่อนำไปใช้เชื่อมต่อ

For Windows XP/7/8/10

  • ThaiIRC Connection [ กำลังพัฒนา ]

For Mac

  • LimeChat (Free) 
  • Texual7 Premium

For Android

  • AndroIRC (Free)

For iOS

  • LimeChat (Free)