ดาวน์โหลดสคริปเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ

“ผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดสคริปไปใช้ จำเป็นต้องมีรหัสในการเชื่อมต่อ สามารถติดต่อขอรหัสในการเชื่อมต่อ จาก ทีมงานที่ https://chat.irc.in.th/contacts”
สถานะปัจจุบัน : ยังไม่เปิดให้ทำการขอใหม่

For Windows XP/7/8/10 For Mac
  • LimeChat (Free)
  • Texual7 Premium
For Android For iOS
  • LimeChat (Free)