ดาวน์โหลดสคริปเพื่อนำไปใช้เชื่อมต่อ

"ผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดสคริปไปใช้ จำเป็นต้องมีรหัสในการเชื่อมต่อ สามารถติดต่อขอรหัสในการเชื่อมต่อ จาก ทีมงานที่ https://chat.irc.in.th/contacts"

For Windows XP/7/8/10

For Mac

  • LimeChat (Free) 
  • Texual7 Premium

For Android

For iOS

  • LimeChat (Free)