เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

ข้อกำหนดการใช้ตัวย่อ 

 • “ผู้ให้บริการ” หรือ “ทีมงาน” คือคณะผู้จดทะเบียน และโดเมนที่อยู่ภายใต้โดเมน irc.in.th ทั้งหมด 
 • “แอดมิน” คือผู้ที่ได้รับอำนาจในการดูแลในส่วนของห้องแชท โดยอำนาจนั้นไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับ ทีมงานและผู้ให้บริการ
 • “ผู้ใช้บริการ” คือผู้ที่เข้ามาใช้งานในบริการของผู้ให้บริการ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หรือทั้งหมด 

โดยผู้ให้บริการ มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการดังนี้

 • ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ โพสต์ภาพ หรือข้อความ จะดัดแปลงหรือไม่ดัดแปลง อันทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือเพื่อดูหมิ่น เหยียดหยาม ด่าทอ ประทุษร้าย หรือเพื่อทำการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิด ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิด
 • ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ ขายสินค้า หรือบริการ ภายในห้องสนทนาทุกชนิด ไม่ว่าการค้าขายนั้นจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
 • ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ โพสต์ภาพ หรือข้อความ อันเป็นสื่อคุกคาม หรือลงข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคายและยาเสพติด
 • ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ โพสต์ภาพ หรือข้อความ ที่ดัดแปลงแล้ว หรือยังไม่ได้ดัดแปลง อันเป็นเหตุให้ก่อสร้างความเสียหายต่อบุคคลอื่นใด ที่ไม่ใช่ตัวของผู้ใช้บริการเอง
 • ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ ใช้โปรแกรมอื่นใด ที่ทางผู้ให้บริการไม่อนุญาต รวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้ PROXY / SOCKET การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ ทั้งบนหน้าเว็บและโปรแกรมสื่อออนไลน์ของทางผู้ให้บริการโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ใช้เซิฟเวอร์ znc / psybnc ทำการเชื่อมต่อเข้ามาโดยเด็ดขาด หากมีจุดประสงค์เพื่อการใด ๆ ต้องทำการขออนุญาต และได้รับหลักฐานการอนุญาตเชื่อมต่อเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการเสียก่อน
 • ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ โพสต์ภาพ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียง การเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง หรือชักชวนให้เข้าเลือกพรรคทางการเมือง
 • ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ โพสต์ภาพ หรือข้อมูล อันทำให้เกิดความแตกแยก หรือนำมาซึ่งความขัดแย้ง ทะเลาะ หรือสร้างความวุ่นวายใด ๆ ทุกประการ
 • ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ก่อสร้างกลุ่ม หรือดำเนินการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อด่าทอ เหยีดหยาม ว่าให้ด้วยคำพูดหรือการพิมพ์ เผยแพร่ หรือกระทำการ Social Bully กับบุคคลอื่นใด อันทำให้เกิดความเสียหาย ต่อความรู้สึก ชีวิต และทรัพย์สิน 
 • ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ กระทำการโฆษณา หรือชักชวนคนให้ไปลงทุน ในเครือข่าย MLM หรืองานขายตรง ทุกประเภท
 • ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ กระทำการโฆษณา ห้องสนทนาอื่นใด หรือบริการของผู้ให้บริการอื่น ที่มีในงานบริการของผู้ให้บริการ
 • ผู้ใช้บริการพึงระวังในการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ หรือข้อมูลอันเป็นโซเชียลมีเดียที่มอบให้กับบุคคลอื่นใด 

นโยบายการจัดเก็บข้อมูล

 • ผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ภายใต้โดเมน irc.in.th ทั้งหมด จะมีการจัดเก็บ username / password แบบเข้ารหัส ซึ่งเป็นการป้องกันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และไม่สามารถนำออกมาแกะให้เป็นรหัสจริงได้ โดยจะมีแค่ผู้ใช้บริการเท่านั้นที่ทราบรหัสของตน ผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้รักษาและดูแลฐานข้อมูล และให้ความช่วยเหลือในการเปลี่ยนรหัสผ่านแก่ผู้ใช้บริการหากผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านของตนเอง
 • ผู้ใช้บริการที่เข้าสู่ระบบหรือสมัครผ่าน Social Media เช่น facebook inc., Google Inc. นั้น ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลเพียง Email และรูปภาพโปรไฟล์มาใช้เพียงเท่านั้น โดยไม่มีการเรียกสิทธิ์อื่นใดแอบแฝงในบริการของ Google และ  Facebook
 • ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง และข้อความ ตามแนวทางการปฎิบัติของ พรบ. คอมพิวเตอร์ ฉบับผู้ให้บริการ เป็นเวลา 6 เดือนย้อนหลัง โดยจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างมิดชิด
 • ผู้ให้บริการมีการให้เว็บไซต์จัดเก็บ Cookie, Session สำหรับผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถกดยอมรับ หรือไม่ยอมรับก็ได้

นโยบายการเรียกเก็บค่าใช้บริการ

 • ผู้ให้บริการมีนโยบายการเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะส่วน โดยการชำระค่าบริการต้องผ่านตัวกลางทางการเงิน โดยใช้ของบริษัท Paypal Inc. เท่านั้น ทั้งการชำระเงินผ่านธนาคาร และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
 • ผู้ให้บริการเป็นผู้เก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงินทั้งหมด บน Account ของผู้ใช้บริการแต่ละท่าน ในส่วนของเครดิต  ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเครดิตของตนเองใช้จ่ายในการซื้อบริการของผู้ให้บริการแทนเงินสด

นโยบายการเรียกคืนค่าใช้บริการเป็นเงินสด

 • ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกเงินคืนจากการใช้บริการเป็นเงินสดได้ เว้นแต่ขอถอนเงินเครดิตส่วนบุคคล ขั้นต่ำที่ 30 บาท ต่อวัน

นโยบายการขอหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์

 • หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ทุกฉบับที่ถูกเก็บกับผู้ให้บริการ หรือโดเมนภายใต้ irc.in.th ทั้งหมด จะไม่มีการขอนำออก ส่งออก ส่งต่อ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเด็ดขาด เว้นแต่มีคำสั่งจากศาล, กระทรวงภายใต้การควบคุมของรัฐบาล หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เท่านั้น

นโยบายทางกฎหมาย

 • ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแก่ผู้ให้บริการ หากความผิดพลาดใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ฟ้องร้องผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการกระทำการอันหนึ่งอันใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร หรือแม้กระทั่งการเผยแพร่ความลับขององค์กร
 • ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการฟ้องร้องผู้ใช้บริการอื่น แต่การฟ้องร้องนั้นทางผู้ให้บริการ จะไม่เกี่ยวข้องใด ๆ เว้นแต่การขอเรียกหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เอกสารข้อตกลงการให้บริการฉบับนี้ออกเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 และบังคับใช้ทันที การเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อตกลงการให้บริการ ทางผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้า  

ทีมงาน ThaiIRC ในนาม irc.in.th.